Sotsiaalmeedia

Sotsiaalmeedia roll turunduses kasvab jõudsalt. Kommunikatsioon ei ole enam ühepoolne, kus ettevõtted räägivad ostetud reklaami abil oma toodetest ja teenustest, vaid suundub iga päevaga rohkem dialoogi poole. Edukad on brändid, kes pakuvad tarbijatele võimaluse suhtluseks ja arvestavad neilt tulevaid soovitusi.

Sotsiaalmeedia valdkonnas on meil kolm põhilist teenust:

1 . Sotsiaalmeedia strateegia
Kaardistame kliendi vajadused ja paneme paika eesmärgid, milleni sotsiaalmeedia abil jõuda. Muuhulgas saame vastused küsimustele:

Millised on sobivaimad ja põhjendatud kanalid?
Millist sisu nendesse luua?
Millise tooniga peaksid postitused olema?
Mis on postituste eesmärk?
Kui sagedasti peaks postitama?
Kui sagedasti peaks korraldama kampaaniaid ja mänge?
Kuidas siduda sotsiaalmeedia kliendi müügieesmärkidega?

2. Sotsiaalmeedia sisuhaldus
Sisuhalduse puhul hoolitseme kogu sotsiaalmeedia sisuloome eest. Kliendid saavad kindluse, et nende tegevused sotsiaalmeedias on eesmärgistatud ja põhjendatud.

Põhjused, miks on mõistlik sotsiaalmeedia sisuhaldus sisse osta:

Säästad aega. Kuna sotsiaalmeedias on suhtlus alati kahepoolne, on sellele kuluv aeg väga ettearvamatu, sest me ei saa kontrollida tarbijatelt tulevat infohulka.

Säästad raha. Sotsiaalmeedia ei ole kaugeltki tasuta kanal nagu tihti ekslikult arvatakse. Kuna tegemist on väga ajamahuka tegevusega, on ettevõtetel oluliselt soodsam vastav teenus sisse osta, kui seda oma inimeste palga kaudu kinni maksta.

Saad eesmärgistatud ja mõõdetud tegevuse. Ettevõtte töötajatel on tihti suur kiusatus sotsiaalmeediat oma tööandja ülistamiseks kasutada, postitades ainult firma headusest kõnelevaid tekste ja unustades, et sotsiaalmeedia on dialoogi, mitte monoloogi koht. Meie lähtume sisuloomes strateegiast ja püstitatud eesmärkidest.

See on mugav. Eelnevad punktid kokku võttes – saad läbimõeldud ja hästi teostatud teenuse, mis vastab Sinu eesmärkidele ja millest Sulle regulaarseid ülevaateid teeme.

3. Kampaaniate strateegia ja elluviimine
Kui soovid sisuloomega ise tegeleda, saame Sind aidata suuremate kampaaniate ja tarbijamängude planeerimisel ja läbiviimisel. Pakume nii ideeloomet, strateegiat kui ka tehnilist teostust ja koordineerimist.

Kui Sa eelneva kirjelduse põhjal endale sobivat teenust ei leidud või soovid midagi täpsustada, võta meiega ühendust ja lepime kokku aja tasuta konsultatsiooniks – teeme Sulle ülevaate viimastest arengutest ja anname nõu, kas ja millisel kujul peaksid sotsiaalmeediasse panustama.

ikoonid-05

Teenused

Link to service

Internetistrateegia

Aitame Su ettevõttel digimeedia abil oma eesmärke saavutada. Loome selleks sobivad strateegiad nii omakanalitele kui ka ostetud meediale.

Link to service

Planeerimine ja teostus

Loome tulemuslikke veebikampaaniaid alates loovlahendusest ja tootmisest kuni meediaplaneerimise, optimeerimise ning analüüsini.

Link to service

Clickit reklaamvõrgustik

Reklaamivõrgustik on suurepärane viis, et jõuda vajaliku sihtrühmani ka väiksematel nišisaitidel või blogides, mis sageli reklaami iseseisvalt ei müü.

Link to service

Programmatic RTB

Viime läbi segmenteeritud kampaaniaid erinevates portaalides ja võrgustikes üle maailma, kasutades parimaid ostumudeleid ja ettevõtete kodulehtede külastajaprofiile.

Link to service

Sotsiaalmeedia

Haldame rohkem kui 35 kliendi sotsiaalmeediakanaleid, loome nende jaoks tekste, visuaale, videoid ja kampaaniaid.

Link to service

Reklaam otsimootorites

Aitame erinevates otsimootorites (Google, Yandex, Bing, Neti) tulemusi saavutada, seda nii orgaanilise kui ka makstud otsingu kategooriates.

Link to service

Analüütika ja tulemused

Kampaania tulemuste mõõtmine, järelanalüüs, kodulehe külastajate analüütika. Kasutame igapäevatöös kaasaegseid tööriistu reklaami efektiivsuse mõõtmisel.

Link to service

Automatiseeritud turundus

Monitoorime kodulehtede külastajaid ja aitame suhtlust automatiseerida.

Kui Sa ei ole päris kindel, millest alustada ja soovid esmalt nõustamist.

Võta ühendust